Η εταιρία μας εκατάστησε σε OPEL CORSA OPC kit υγραερίου με μεγάλη επιτυχία.Το σύστημα που επιλέχτηκε είναι της BRC GAS ITALY PRODUCT. Το αυτοκίνητο δουλεύει ακόμα και σε μεγάλη πίεση με το υγραέριο περίπου 1.7 bar....
Read more