Νομοθεσια

νομοθεσια για την υγραεριοκινηση

Ο Νόμος για την Υγραεριοκίνηση στην Ελλάδα προβλέπει τα πιο σημαντικά θέματα που μπορεί να απασχολήσουν τόσο τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, όσο και το ευρύτερο κοινό, σε σχέση με το υγραέριο κίνησης LPG.

Η υγραεριοκίνηση στην Ελλάδα επιτρέπεται από το 1999, με το νόμο 2773/99 που επιτρέπει την κίνηση όλων των οχημάτων (ΙΧ, ΔΧ, δημοσίων μέσων μεταφοράς και ταξί) με υγραέριο LPG.
Οι όροι κάτω από τους οποίους επιτρέπεται η υγραεριοκίνηση, αλλά και οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων ορίζονται από υπουργική απόφαση που υπογράφηκε την 29η Μαρτίου 2000.

Τόσο ο νόμος 2773/99 αλλά και η υπουργική απόφαση 1886/698 του 2000, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

Η συσκευές της υγραεριοκίνησης και οι δεξαμενές υγραερίου , όπως και όλα τα εξαρτήματα της υγραεριοκίνησης πρέπει να εχουν πέρασει απο όλα τα τεστ ασσφαλείας της Ευρωπαϊκής ένωσης και να είναι εγκεκρίμενα για το συτοκίνητο.Να πλήρουν ολές τις προδιαγραφές των καυσαερίων όπως EURO 4 ,EURO 5 , και να συνεργάζονται με τον αισθητήρα λάμδα του αυτοκίνητου χωρίς να τον βλάπσουν αυτόν και τον καταλύτη ταυτόχρονα.

Όλες οι δεξαμενές του υγραερίου πρέπει να είναι πιστοποιημένες και να πληρούν τις προδιαγραφές του 67R-01. Βάσει νόμου η δεξαμενή του υγραερίου είναι υποχρεοτικό να αντικαθιστάνται μετά την πάροδο μια δέκατιας σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής της δεξαμενής.

Το κύκλωμα παροχής καυσίμου υγραερίου LPG πρέπει να είναι με πιστοποιημένες γραμμές ανθεκτικές στις υψηλές πιέσεις του καυσίμου. Το κύκλωμα του υγραερίου πρέπει να εγκαταστήτε από την δεξαμενή του προς τον πνέυμονα του συτήματος να είναι εγκατεστημένα στεγανά εκτός της καμπίνας των επιβατών, για λόγους ασφαλείας .

Θεωρείται βέβαια αυτονόητο ότι οι οδηγοί που επιθυμούν τη μετατροπή των οχημάτων τους σε οχήματα για υγραεριοκίνηση θα πρέπει να απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της εγχώριας και Ευρωπαικής νομοθεσίας και να ζητούν όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας που συνοδεύουν τα εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι βέβαιοι για την ασφάλεια τους.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ο τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων γίνεται σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ που έχουν φυσικά τη σχετική άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών.