Πως Λειτουργει ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ SITE ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ. Η διαδικασία καθαρισμού άνθρακα ( engine carbon cleaning ), χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ιζημάτων άνθρακα  από τον χώρο εσωτερικής καύσης κάθε κινητήρα . Το μηχάνημα καθαρισμού άνθρακα χρησιμοποιεί αποσταγμένο νερό και μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή αερίου, υδρογόνου και οξυγόνου ( ΗΗΟ).  Το υδρογόνο που παράγεται μαζί Continue Reading...
Read more