Η αλλαγή του λιπαντικού στο αυτοκίνητο πρέπει να γίνεται ανά χρονικά διαστήματα Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλουμε να αλλάζουμε μαζί με τα λάδια και φίλτρο, ενώ η αλλαγή μόνον του φίλτρου δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν εμποδίζει τη γήρανση του λιπαντικού και τη μείωση αποτελεσματικότητας των προσθέτων. Για να καταλάβουμε τη σημασία του φίλτρου, πρέπει να κατανοήσουμε τη λειτουργία του. Το λάδι μαζεύεται στο κάρτερ και από εκεί...
Read more